WEM® Service Altres Serveis incorporats al Producte

Les Q's: Què us cal? Per Quant? I, en Quina Quantitat? Ens reinventem dia a dia per tal de poder assolir nous reptes.

Read More
Molles WEM
Control, mesura [+/-]
i sincronització amb els sistemes de verificació del client.
Molles WEM
Just-in-Time [+/-]
Ajustem els nostres recursos al temps real de consum.
Molles WEM - RoHS
Restriction of Hazardous
Substances [+/-]
segons directriu europea 2002/95/CE.   More

Molles WEM!

El foment d'activitats de recerca i desenvolupament amb col·laboradors de diverses àrees ens permet considerar objectius ambiciosos en quant a la reducció de costos generals alhora que participem en la difusió de coneixement tot promovent la competitivitat.

Molles WEM a MIDEST - Paris

Dins d'una participació activa al llarg de tot el procés -des del disseny al muntatge- la nostra tasca consisteix a fabricar el producte que millor s'adapti a les necessitats globals del producte final, en la mesura dels requeriments de cada projecte.

Integració de diverses tecnologies.