WEM® Política Directrius per a la gestió de la Qualitat, Mediambient i Prevenció de Riscs Laborals

Molles WEM és una empresa situada al Vallès Occidental que fabrica components per bens de consum: molles, ressorts i bobines d’aire, i que té com pilars fonamentals de la seva estratègia empresarial la QUALITAT, la protecció del mediambient i la prevenció dels riscs laborals associats a la seva activitat en el marc de les normatives ISO9001:2015, ISO14001:2015 i EMAS.

Molles WEM cerca en tot moment satisfer les necessitats i expectatives dels clients, així com gestionar l’activitat preventiva i controlar i reduir els residus, els nivells de so i l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera.

Aquesta política està enfocada cap a la consecució de la millora contínua dels seus propis productes en quant a costos, prestacions, servei, pràctiques mediambientals, prevenció de la contaminació, prevenció dels riscos laborals i eficàcia del sistema integrat, motiu per el qual, Molles WEM analitza tant els riscos que ha d’afrontar com les oportunitats que se li poden presentar, aplicant les accions necessàries que permetin assolir aquestes fites, superar els riscos detectats, i aprofitar les oportunitats aparegudes.

Concretament, Molles WEM es compromet a seguir en la línia dels seus prop de 40 anys d’història en quant a acomplir amb els requisits de qualitat, amb la legislació i reglamentació ambiental i de riscos laborals aplicable, i qualsevol altre requisit que adopti o subscrigui per compte propi.

És voluntat de Molles WEM, i estableix com objectius generals:

S’apliquen principis i pràctiques de gestió per dur a terme aquest compromís i assolir uns objectius exigents i accessibles.

Anualment, la Direcció General revisa aquesta política, aprova la declaració ambiental, fixa i revisa els objectius concrets d’acord amb aquesta política i determina els recursos (humans, formatius, materials, etc.) necessaris per al seu assoliment.

La Direcció General, com màxim representant de Molles WEM adopta el compromís de que la política descrita en aquest capítol sigui portada a efecte i es comuniqui a tots els estaments de l’empresa implicats en la revisió vigent.

Aquest document es troba a disposició del públic: veïns, autoritats, clients o altres organismes i persones...