WEM® Mediambient Empresa sostenible

La preocupació per la creació de valor econònic, mediambiental i social, a curt i mig termini està present en el nostre dia a dia, conscients de la contribució que suposa de cara a mantenir el benestar de les generacions actuals i millorar el progrés per a les generacions futures, en termes generals.

Les normes ISO, establertes per l'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO), representen un marc d'autovaluació i millora de l'activitat de l'empresa, dels seus productes i serveis així com la dels seus proveïdors i clients.
Tecnologia Molles WEM

Mediambient i sostenibilitat

La sostenibilitat aplicada a l'estratègia empresarial, va mès enllà del simple cumpliment de les obligacions jurídiques, fiscals o laborals, essent de vital importància l'increment en la inversiò del capital humà, l'entorn i les relacions amb els interlocutors.