WEM® Eficiency Pionera en el compromís mediambiental

Una llarga trajectòria de prop de 35 anys, acompanyant la revolució industrial i tecnológica al llarg de la segona meitat del s.XX i que accelera en el s.XXI.

Read More
Molles WEM
Abans de WEM [+/-]
Els antecedents de l'activitat pròpiament dita els trobem en els anys '50, però no és fins a finals del 1981 que l'activitat es constitueix com a firma independent i inicia la seva trajectòria.
Molles WEM
WEM s.XX - Mercats [+/-]
Les primeres molles fabricades a Molles WEM són per les màquines d'escriure, concretament per a Hispano Olivetti. Ràpidament la producció es diversifica cap al sector elèctric, línia blanca, material d'escriptori, per arribar al mercat de l'electrònica de consum. Cap a finals de segle, les bobines de fil de diàmetre inferior a 1,00 mm representen un percentatge important del volum total. I endeguem el camí de la internacionalització, principalment de cara a Europa.
Molles WEM
WEM a l'actualitat [+/-]
Un mercat global demana diversificació. Les bobines de dimensions majors i formes més complexes aniran prenent protagonisme sempre de la mà de les molles de tracció i torsió.

Benvinguts a Molles WEM!

En els anys '90 reorganitzem els nostres processos entorn a la redefinició dels estàndards de qualitat i gestió mediambiental d'acord amb les normatives ISO el que es traduirà amb l'atorgament del Certificat d'Empresa Registrada segons les normatives ISO 9000 -més tard ISO 9001- i ISO 14001, respectivament.

Molles WEM - EMAS

Pionera en el compromís mediambiental, sol·licita la inclusió en el registre del sistema EMAS, en l'actualitat EMAS III, directriu comunitària mitjançant la qual les empreses del sector industrial s'adhereixen a un sistema voluntari de gestió i auditoria mediambiental.

WEM reb el certificat EMAS núm.ES-CAT-000027 al juny del 1998, ara fa 22 anys. Teniu a la vostra disposició la nostra darrera declaració mediambiental.